Släktkrönika

Denna bok skrevs av Arne Rohdin på 1990-talet efter en grundlig studie av släktarkivet och andra tillgängliga dokument såsom Eva Flobergs memoarer.

Det är ett stort och tidsödande arbete som vi senare generationer är mycket tacksamma för att Arne har lagt ned. De äldre texterna blir ju alltmer svårtolkade för varje generation eftersom inte bara språket förändras utan även de nedskrivna orden, presentationen och stavningen, ändras.

För att göra detta, för oss släktingar intressanta dokument, tillgängligt har jag överfört det digitalt, lagt till fotografier och gjort några små förtydligande ändringar. Några brev ytterligare har jag skrivit ner i Word. Jag har också vidgat personbeskrivningarna. Där har jag hämtat material från Arnes bok ”Gåsebacken” och något från egen fatabur.

Ann Thor

Flobergska släkten uppl 3

Flobergs släkttrad